Missatge d'avís

This form submits changes to your default configuration and may need to be entered from www.actel.es. ×

You are here

Bases del Concurs Romanico Esencia

I.1 Olis
Com cada any des de 1998, AGROLES organitza el concurs Romanico Esencia, un reconeixement a la tasca dels almasserers que elaboren olis d'oliva arbequina esforçant-se en la millora de la qualitat.

Romanico Esencia, com cada any també, serà el millor oli d'oliva verge extra d'oliva arbequina presentat al concurs, un concurs que ha aconseguit ser un referent en l'àmbit dels olis d'oliva arbequina.
Sent aquesta la orientació tradicional del concurs, s'admetran al mateix només olis d'oliva verges extra procedents en la seva integritat d'oliva de la varietat arbequina i produïts durant la campanya 2016/2017.

 

I.2 Participants
Podran participar en el concurs titulars d'almàsseres fabricants d'oli d'oliva verge extra que es comprometin al compliment d'aquestes bases.

 

I.3 Lot mínim
Les mostres han de procedir d'un lot d'oli d'una mida mínima de 3.000 kg.

 

I.4 Participació
Cada concursant podrà presentar com a màxim a concurs 3 lots.

 

II PROCEDIMENTS
II.1 Mostreig i preparació de mostres
El mateix participant serà el responsable de l'extracció de les mostres que presentarà a concurs.

Per al mostreig s'extrauran -del dipòsit on s'emmagatzemi l'oli presentat a concurs 5 litres del mateix aproximadament de manera que sigui representatiu de la totalitat de la partida presentada. D'aquests 5 litres, un cop homogeneïtzats, es prepararan 4 botelles de 3/4 de litre, tres de les quals seran enviades a AGROLES, quedant la quarta en poder del concursant.

Els tancaments dels envasos a utilitzar han de portar precinte o bé han de consistir en taps de suro lacrats amb una marca exclusiva del participant.

Les ampolles s'han d'etiquetar amb les següents indicacions:
• Data de mostreig
• Nom o raó social del concursant
• Codi de dipòsit
• Quantitat d'oli.

Un cop realitzat el mostreig el concursant es compromet a complir les obligacions expressades en l'apartat V d'aquestes bases.

 

II.2 Identificació i enviament de mostres
S'acceptaran a concurs les mostres d'aquells participants que compleixin els requisits expressats en l'apartat I d'aquestes bases sempre que es rebin en AGROLES abans del dia 16 de novembre de 2016.

Les mostres s'han d'acompanyar de la Nota d'identificació del concursant (vegeu l'annex 1 d'aquestes bases).

Per cada lot presentat a concurs (màxim 2 per participant) es lliuraran tres ampolles de mostra i una nota d'identificació del concursant, la quarta ampolla l'ha de conservar el concursant com contramostra.

Les despeses d'enviament de mostres van a càrrec del concursant. Les mostres s'han de lliurar a:
AGROLES, SLU
C / Verge de Montserrat, 29
25400 LES BORGES BLANQUES
Referència: CONCURS ROMANICO ESENCIA 2015

 

II.3 Codificació de les mostres
Les tres Mostres en poder d'AGROLES, juntament amb la Nota d'identificació del concursant es presentaran a notari, prèvia preparació per AGROLES, de la següent manera:
* Del contingut d'una Ampolla de 3/4 de litre es prepararan 7 flascons de 100 cc, precintats. Aquests flascons seran utilitzats en els tasts previs en cas de ser necessari.
* Les dues ampolles de 3/4 de litre quedaran inalterades o es transvasaran, en cas de ser possible, a un model standard per tots els concursants.

El Notari codificarà cada un dels flascons de 100 cc i les dues ampolles de 3/4 de litre (o en el seu cas, l'envàs al que es transvasen), mitjançant una etiqueta adherida als flascons o ampolles o envasos, segellada per el notari.

El notari també anotarà a la nota d'identificació del concursant el codi que ha assignat a la mostra del lot presentat a concurs i la introduirà en un sobre  també segellat pel Notari, que indicarà en el seu exterior el número de mostra.

El Notari lliurarà a AGROLES tot  el material codificat perquè procedeixi al procés de valoració de les mostres.

 

II.4 Valoració de les mostres
El jurat que valorarà les mostres serà el "Panell de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya", reconegut pel Consell Oleícola Internacional.

Per valorar les mostres s'utilitzarà el mètode de valoració organolèptica COI / T20 / Doc15 Rev.1 (Reglament (CE) 796/2002) en la fase de descart de mostres. En aquesta fase es reduiran les mostres susceptibles de guanyar el concurs a tres. La fase final del concurs es dirimirà atenent també a l'equilibri dels olis finalistes.

Es deixa a criteri de AGROLES i del cap de panel del "Panell de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya", la realització de sessions de tast prèvies de descart de mostres en cas que l'afluència de concursants així ho exigeixi per garantir el suficient rigor en el procés de valoració.

Entre les tres mostres finalistes el Panell de Tast triarà, atenent al seu equilibri organolèptic, la mostra guanyadora, estenent una acta on expressarà el codi de la mostra premiada i en tot cas el dels finalistes.

 

III RESOLUCIÓ del CONCURS
La decisió del concurs es produirà en data 25 de novembre de 2016. 
La decisió del concurs es produirà en data 25 de novembre de 2016 a la seu del Panell de Cata Oficial d’olis verges d’oliva de Catalunya amb la única assistència dels membres del Panell de Cata. Durant l’acte es llegirà als assistents a l'acte l'acta estesa pel cap de panell, que contindrà els codis de les mostres premiades, i obrirà públicament el sobre lacrat pel Notari corresponent a aquestes mostres, revelant el nom dels finalistes i del guanyador per aquest ordre.
Amb posterioritat a l'acte de la resolució del concurs es lliurarà al notari l'acta estesa pel cap de panel perquè tanqui la seva pròpia acta del concurs adjuntant.

 

IV PREMIS
La mostra guanyadora serà premiada amb la compra per part d'AGROLES d'un màxim de 3.000 kg de la partida a un preu superior al 25% al preu de mercat.
AGROLES comunicarà al guardonat la quantitat del lot que adquirirà i de retirar en un termini de temps màxim d'una setmana des de la decisió del concurs, pagant al comptat.

 

V OBLIGACIONS DELS CONCURSANTS
Els concursants es comprometen a:
• Reservar les partides presentades a concurs fins a 18 de desembre de 2016. Un cop coneguda la decisió del concurs quedaran lliures d'aquesta obligació, excepte en el cas del lot guanyador.
• Vendre el lot a AGROLES-ACTELGRUP en la quantitat que sol•liciti (mínim  3.000 kg, en cas del lot premiat, en les condicions fixades en aquestes bases.
• Els tres finalistes es comprometen a lliurar 5 litres addicionals per a l'emissió de la resolució final.

VI INFORMACIÓ
Per a més informació contacteu amb Gerard Rufié a:
Tel. 973 14 21 50
Fax 973 14 00 51
e-mail: administracion@agroles.com

 

HISTORIAL DE CONCURSANTS I PREMIATS

L'historial del concurs és:

EDICIÓ 1998 PARTICIPANTS 12 GUANYADOR Coop. Camp Bisbal de Falset SCCL
EDICIÓ 1999 PARTICIPANTS 17 GUANYADOR Coop. Agrícola Serra d'Almos SCCL
EDICIÓ 2000 PARTICIPANTS 23 GUANYADOR Coop. Agrícola Serra d'Almos SCCL
EDICIÓ 2001 PARTICIPANTS 25 GUANYADOR Coop. L'Arbequina SCCL Arbequisur SCA (accèssit)
EDICIÓ 2002 PARTICIPANTS 22 GUANYADOR Olivarera Sor Ángela de la Creu SCA • Agropecuària La Campana SA (accèssit)
EDICIÓ 2003 PARTICIPANTS 24 GUANYADOR Coop. Agrícola i C.A. de Cabacés SCCL • Coop. Camp Bisbal de Falset SCCL (accèssit)
EDICIÓ 2004 PARTICIPANTS 24 GUANYADOR Coop. Agrícola i C.A. de Cabacés SCCL • Vinícola del Priorat SCCL (accèssit)
EDICIÓ 2005 PARTICIPANTS 24 GUANYADOR Coop. Agrícola Serra d'Almos SCCL • Molí d'Oli Cal Sadurní SL (accèssit)
EDICIÓ 2006 PARTICIPANTS 32 GUANYADOR Agrícola i secció de crédit de la Palma d'Ebre SCCL • Cabacés S.C.C.L. (accèssit)
EDICIÓ 2007 PARTICIPANTS 27 GUANYADOR Coop. Agrícola Sant Bartomeu SCCL • Molí Baix Priorat EL MASROIG (accèssit)
EDICIÓ 2008 PARTICIPANTS 32 GUANYADOR Cooperativa del Camp de Bellaguarda, SCCL
EDICIÓ 2009 PARTICIPANTS 29 GUANYADOR Agrícola i Secció de Crèdit de la Palma d'Ebre, SCCL
EDICIÓ 2010 PARTICIPANTS 24 GUANYADOR Agroexplotaciones Tocuman, SL (Toledo)
EDICIÓ 2011 PARTICIPANTS 32 GUANYADOR Encomienda de Cervera SL (Ciudad Real)
EDICIÓ 2012 PARTICIPANTS 29 GUANYADOR Cooperativa del Camp de Bellaguarda, SCCL
EDICIÓ 2013 PARTICIPANTS 26 GUANYADOR Encomienda de Cervera SL (Ciudad Real)
EDICIÓ 2014 PARTICIPANTS 27 GUANYADOR Agrícola i Secció de Crèdit la Palma, S.C.C.L. (Palma d’Ebre)
EDICIÓ 2015 PARTICIPANTS 21 GUANYADOR Cooperativa del Camp de Bellaguarda, S.C.C.L. (Lleida)
Esperem continuar gaudint de la confiança dels que ja han participat en algunes edicions i merèixer la de tots aquells que, per desconeixement o per iniciar-se en aquest petit món de l'oli d'oliva d'oliva arbequina, encara no han participat.
 
Annex I: NOTA D'IDENTIFICACIÓ DEL CONCURSANT
El Sr._______________________, en qualitat de_______________________de la societat_______________________amb NIF_______________________manifiesta complir els requisits exigits en les bases del concurs Romanico Esencia 2016 i la intenció de l'entitat que representa de participar-hi assumint tot l'exigit en aquestes bases.

Per aquest motiu lliurament a AGROLES tres mostres representatives d'un lot d'oli amb la identificació:

• Data de mostreig:
• Nom o raó social del concursant:
• Codi de dipòsit:
• Quantitat d'oli:
• Nom o raó social del concursant:
• CIF / NIF:
• Direcció:
• Codi Postal:
• Localitat:
• Persona de contacte:
• Telèfon:
• Fax:
• Correu electrònic:

En_______________________, a______de _____________de 2016

Signatura i segell:

 

 

Comparteix a
Agroles, SLU · Verge de Montserrat, 29 · 25400 Les Borges Blanques · · 973 142 150 · 973 727 435